Apmācība

Apmācību kursi radiācijas drošībā

Ministru kabineta noteikumi Nr. 752 „Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem” nosaka darbu vadītājam un darbiniekiem nepieciešamās apmācības radiācijas drošībā.

Saskaņā ar noteikumu 16. punktu operators darbu vadītājam nodrošina apmācību radiācijas drošības jautājumos izglītības iestādes izstrādātas kursu programmas ietvaros ne retāk kā reizi piecos gados, kā arī ārpuskārtas mācības un zināšanu pārbaudi, ja mainās darba vai amata pienākumi, vai tiek ieviesta jauna aparatūra vai jauna procedūra darbā ar jonizējošā starojuma avotiem.

Noteikumu 19. punkts nosaka, ka tāpat arī darbiniekiem operators nodrošina:

 • instruktāžu (par ko izdara atzīmi attiecīgā žurnālā) par radiācijas drošības jautājumiem ne retāk kā reizi gadā;
 • apmācību radiācijas drošības jautājumos izglītības iestādes izstrādātas kursu programmas ietvaros ne retāk kā reizi piecos gados;
 • ārpuskārtas mācības un zināšanu pārbaudi, ja mainās darba vai amata pienākumi, tiek ieviesta jauna aparatūra vai jauna procedūra darbā ar jonizējošā starojuma avotiem.

Akreditēto mācību iestāžu saraksts

 • Latvijas Universitātes Tālākizglītības programmas radiācijas drošībā

Mācību kursi:

 1. Radiācijas drošība darbībām ar mazas jaudas starojumu ģenerējošām iekārtām (dozas jauda 1 metra attālumā no starojuma avota ir mazāka par 0,1 Sv/h)
 2. Radiācijas drošība darbībām ar vidējas jaudas starojumu ģenerējošām iekārtām (dozas jauda 1 metra attālumā no starojuma avota ir 0,1 - 10 Sv/h)
 3. Radiācijas drošība darbībām ar mazas radioaktivitātes avotiem
 4. Radiācijas drošība darbībām ar vidējas radioaktivitātes avotiem
 5. Radiācijas drošība darbībām ar vaļējām mazas radioaktivitātes vielām
 6. Radiācijas drošība darbībām ar vaļējām vidējas radioaktivitātes vielām
 7. Radiācijas drošība metāllūžņu radiometriskajai kontrolei

Aktuālā informācija: kursi notiek Jelgavas ielā 1, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņkalnā. Informācija par kursu norises vietu un laiku atrodas uz informatīva stenda 1. stāvā Jelgavas ielā 1 un informācijas centrā 2. stāvā, jo kursu telpas mēdz mainīties

Sīkāka informācija:     http://www.lu.lv/gribustudet/tk/talakizglitiba/

Mācību programmas:   http://www.lu.lv/gribustudet/tk/talakizglitiba/nozares/dabas-zinatnes/

Kontaktpersona: Dr.chem. Gunta Ķizāne, tālrunis 29274714, 25298574, e-pasts: gunta.kizane@lu.lv

 • Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas tālākizglītības kursi radiācijas drošībā

Mācību kursi

 1. Kursi ārstiem "Radiācijas drošība medicīniskajā apstarošanā"
 2. Kursi zobārstiem "Radiācijas drošība zobārstniecībā"

Kursanti saņem sertifikātus ar pirmās pakāpes kredītpunktiem resertifikācijai

Sīkāka informācija: http://www.stradini.lv/lv/content/kursi, Rīgā, Pilsoņu ielā 13

 • Rīgas Stradiņa universitātes tālākizglītības kursi radiācijas drošībā

Mācību kursi: Radiācijas drošība medicīnā. RSU Tālākizglītības fakultātes Kursu daļa piedāvā mācību programmas diplomētiem ārstiem. Mācību programmas ir saskaņā ar sertifikācijas un resertifikācijas prasībām, teorētiskās un praktiskās mācību programmas mazām grupām un individuālā apmācība.

Sīkāka informācija: Dzirciema iela 16, Rīgā, A-102.kab., Tālrunis 67409216, e-pasts: kursi@rsu.lv

 • Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas tālākizglītības kursi

Mācību kursi: Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums, strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem. Programma paredzēta radiogrāferiem un radiologa asistentiem.

Sīkāka informācija: http://www.psk.lu.lv/talakizglitiba

 • Rīgas Tehniskās universitātes tālākizglītības programma radiācijas drošībā

Mācību kursi: Radiācijas drošība un kvalitāte medicīnā. Kurss ir paredzēts speciālistiem, kas strādā ar jonizējošo starojumu medicīnā un domāts ārstniecības personām (ārsti, ārsta palīgi (feldšeri), medicīnas māsas), kā arī tehniskajam personālam (veselības aprūpes sistēmā nodarbinātie fiziķi, inženieri, tehniķi, laboranti). Kursa ilgums ir 32 stundas (3 dienas) vai 10 stundas (1 diena). Kursa dalībnieki saņem sertifikātu.

Sīkāka informācija: http://bini.rtu.lv/pecdiploma-apmaciba/, RTU BINI, Ezermala ielā 6 k, Rīga, LV-1006, Tālrunis/fakss: 67089383 vai 29152969