Apmācība

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Cietvielu radiācijas ķīmijas laboratorijā (Kronvalda bulvārī 4, 251. vai 262. telpa, tālrunis 7033883) notiek pastāvīgi darbojošies Radiācijas drošības kursi radiācijas drošības apmācīšanā Latvijas uzņēmumu un organizāciju darbiniekiem.

Kursi tiek organizēti pēc LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides Valsts inspekcijas priekšlikuma sakarā ar LR MK Noteikumiem (Nr. 223 no 20.06.96.) par 'Kārtību, kādā izsniedzamas licences un atļaujas darbībām ar radioaktīvajām vielām un jonizējošā starojuma avotiem' strādājošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai radiācijas drošības jomā.

Kursu darbības mērķis - iepazīstināt ar LR likumdošanu, normatīvajiem dokumentiem, dot praktiskas iemaņas un zināšanas radiācijas drošības nodrošināšanai darba vietās un organizācijās. Kursu apmācības formas ir teorētiskas lekcijas, praktiskie darbi ar radiācijas kontroles mēraparātiem, radiācijas drošības aprēķini.

Kursu beigās ir gala pārbaudījums, ko pieņem speciāli apstiprināta komisija un izsniedz apliecības par radiācijas drošības apgūšanu. Šīs apliecības ir derīgas licences saņemšanai darbam ar radioaktīvām vielām un jonizējošo starojumu.