LŪŽŅU PĀRSTRĀDE

Materiālu un produkcijas radioaktīvā piesārņojuma kontrolei visā pasaulē ir piegriezta liela vērība. Radioaktīvo piesārņojumu raksturo materiāla īpatnējā radioaktivitāte Bq/g (1 bekerels ir 1 radioaktīvā kodola sabrukšana sekundē), to rada gan palielināts dabīgo radioaktīvo elementu saturs (urāna, torija, rādija, kālija izotopi), gan dažādi ilgi dzīvojošie mākslīgie radioaktīvie izotopi (parasti 60Co, 137Cs, 90Sr, plutonija, amerīcija izotopi u.c.). Šāda piesārņojuma nonākšana gala produktā galvenokārt ir saistīta ar izejvielu radioaktīvo piesārņojumu, mazākā mērā – ar tehnoloģisko iekārtu un palīgiekārtu radioaktivitāti. Radioaktīvais piesārņojums gala produkcijā var nonākt arī nelikumīgās mērķtiecīgās darbībās (ekonomiskais terorisms) rezultātā. (Rekomendācijas Produkcijas radioaktīvā piesārņojuma kontroles sistēmas izveidei A/S Liepājas Metalurgs (LM); SIA Dozimetrs)

Nosacījumi lūžņu radioaktivitātes līmeņa kontrolei noteikti Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.960 “Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”. Komersants, kas nodarbojas ar lūžņu iepirkšanu, nodrošina lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi: - izmantojot stacionārās radioaktivitātes līmeņa mēriekārtas un portatīvos radiometrus, ja kopējais iepērkamais melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu daudzums gadā pārsniedz 100 000 tonnu; - izmantojot portatīvos radiometrus, katrai melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu kravai, kas iepirkta no cita komersanta, kurš nodarbojas ar lūžņu iepirkšanu. Komersants, sagatavojot lūžņu kravu tālākajai realizācijai, veic lūžņu radioaktivitātes mērījumus un pievieno aktu, kas apliecina, ka attiecīgie lūžņi nav piesārņoti ar radioaktīvajām vielām un nesatur radioaktīvos atkritumus.(MATERIĀLS RADIĀCIJAS DROŠĪBĀ PERSONĀLAM, KAS PĀRBAUDA RADIOAKTIVITĀTI METĀLLŪŽŅU IEPIRKŠANAS VIETĀS; Radiācijas drošības centrs)