VIDES MONITORINGS

DOZIEMTRS SIA  piedāvā plašu vides starojuma monitoringa un atklāšanas iekārtu klāstu, lai novērstu radioaktīvā piesārņojuma izplatīšanos un aizsargātu iekārtas, darbiniekus un sabiedrību. Mūsu pastāvīgie vides monitori palīdz saglabāt jūsu iekārtas drošu un ārpus teritorijas drošu. Mēs piedāvājam radiācijas piesārņojuma mērīšanas sistēmas, lai ātri atbrīvotu darbiniekus radiācijas kontrolētos rajonos. Lidostas, jūras ostas, uzglabāšana un citas iekārtas balstās uz mūsu portāla monitoriem, lai atklātu slēptos nelikumīgos kodolmateriālus.

Radiācijas līmeņa nepārtrauktu novērošanu Latvijā tiešsaistes (on-line) režīmā veic 20 stacionāras spektrometriskās monitoringa stacijas: Baldonē (2 stacijas), Balvos, Daugavpilī (2 stacijas), Demenē, Silenē, Medumos, Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā, Madonā, Rēzeknē, Rucavā, Salacgrīvā, Salaspilī, Talsos, Valmierā, Rīga un Ventspilī.

Stacionārās spektrometriskās monitoringa stacijas nodrošina apkārtējās vides (fona) gamma starojuma dozas jaudas un spektru mērījumus. Mērījumi tiek veikti ar 10 minūšu intervālu. Dati automātiski tiek apkopoti  un analizēti datu bāzē, nosakot gamma starojuma dozas jaudu, kuras mērvienība ir nSv/h (nanozīverti stundā). Informācija par gamma starojuma dozas jaudu regulāri tiek nosūtīta EURDEP (European Radiological Data Exchange Platform) datu bāzei, kurā pieejama Eiropas valstu gamma monitoringa dati. Ar plašānu informāciju iespējams iepazīties EURDEP publiskajā tīmekļa vietnes sadaļā Public EURDEP MAP.