MEDICĪNA

Aizsargājiet savus visvērtīgākos aktīvus ar pilnu radiācijas dozimetra emblēmu, lasītāju un citu produktu klāstu, kas nodrošina uzticamu, precīzu vides vai personīgo radiācijas monitoringu. Ar SIA DOZIMETRS pieredzi, kas saistīta ar modernu radiācijas atklāšanas tehnoloģiju uzlabošanu, piedāvā pierādītus, visaptverošus dozimetrijas risinājumus, lai ātri un efektīvi paziņotu kritisko devu informāciju jebkurā darba vidē. No elektroniskās personīgās radiācijas dozimetriem līdz vienotām sistēmām, kas uzrauga kumulatīvo iedarbību uz dozimetrijas nolasītājiem, kas darbojas ar visu ķermeņa vai ekstremitāšu dozimetru, mēs esam to aptvēruši.

Mēs piedāvājam arī plašu alfa un beta zondu klāstu, kas ir piemēroti lietošanai mācību, pētniecības, slimnīcu un kodolmedicīnas laboratorijās, rūpnieciskās higiēnas pielietojumos, rūpnieciskajos rentgenstaru ražošanā un ģeoloģiskajos pētījumos.

Jonizējošās radiācijas izmantošana mūsdienās turpina pieaugt daţādās nozarēs. Aizvien aktuālāks kļūst jautājums par kodolenerģijas izmantošanu elektroenerģijas iegūšanai, izsīkstot degvielas rezervēm. Līdz ar jauno tehnoloģiju attīstību, jonizējošās radiācijas avoti tiek plašāk izmantoti ļoti daudzās jomās, piemēram, medicīnā (kompjūtertomogrāfija, ļaundabīgo audzēju staru terapija, diagnostikas nolūkiem stomatoloģijā u.c.), muitas robeţas kontroles punktos, lidostās (rentgencaurskates iekārtas), rūpniecībā (defektoskopija) un citur. Protams, kopā ar jaunajām tehnoloģijām uzlabojas arī aizsardzības paľēmieni pret radiāciju, līdz ar to samazinās arī darbinieku saľemtās radiācijas devas [Rosenstock et al., 2005], taču, neraugoties uz to, joprojām pastāv nelaimes gadījumu un tehnisko bojājumu draudi. Svarīgi apzināties jonizējošās radiācijas iedarbības sekas, lai varētu laikus rast risinājumus veselības traucējumu novēršanai. [Jeļena Reste JONIZĒJOŠĀS RADIĀCIJAS ILGSTOŠAI IEDARBĪBAI PAKĻAUTO CILVĒKU NOVECOŠANAS ASPEKTI; Rīga, 2013; https://www.rsu.lv/sites/default/files/dissertations/JReste_Disertacija....

https://www.thermofisher.com/lv/en/home/industrial/radiation-detection-m...