DoziWood sistēma kurināmās šķeldas piesārņojuma mērijumiem

Atjaunojamo energoresursu izmantošanas īpatsvara palielināšana Latvijā ir novedusi
pie sadedzināšanā nepieciešamās koka šķeldas apjoma pieauguma. Ar radionuklīdiem
nepiesārņotu šķeldu sadedzinot rodas degšanas galaprodukti pelni un dūmgāzes. Lielākā daļa
minerālvielu paliek pelnos, kur palielinās dabīgā radionuklīda (K-40) koncentrācija.
Gadījumos, kad šķeldā atrodas arī mākslīgie radionuklīdi, piem., Cs-137, pelnu īpatnējā
radioaktivitāte (Bq/kg) ievērojumi palielinās.

Neatbilstība Latvijas normatīvajiem aktiem parādās kurināšanas tehnoloģiskā procesa
gala produktā (pelnos). Radionuklīda Cs-137 īpatnējā aktivitāte nedrīkst pārsniegt 1000 Bq/kg

SIA “Dozimetrs" ir izstrādājis oriģinālu metodiku, aprēķināšanas algoritmu un
programmatūru "DoziWood". RKV minimālais detektēšanas slieksnis ir mazāk par 10 Bq/kg – mērīšanas
laiks divu minūtes. Tas nodrošina nepieciešamo jutību un iespēju operatīvi pieņemt lēmumus
par šķeldas un pelnu kravas tālāko virzību.