Personāla dozimetrijas sistēma

DOSIBASE - Personāla dozimetrijas sistēma

Izmantojot Thermo Fisher aparatūru un DosiBase programmatūru (Sistēma).

Sistēma dod iespēju:

 • Piekļūt datiem tiešsaistes režīmā nodrošinot 3 dažādus piekļuves līmeņus;
 • Nodrošināt pilnu darbības ciklu dozimetrijas kontroles jomā;
 • Definēt daudzlīmeņu organizāciju struktūru;
 • Reģistrēt lietotājus;
 • Definēt pasīvo dozimetru tipus;
 • Reģistrēt dozimetrus;
 • Kalibrēt pasīvos dozimetrus;
 • Izsniegt dozimetrus;
 • Nolasīt un dzēst saņemto dozu;
 • Aprēķināt personu kopējo dozu izmantojot koeficientus;
 • Izveidot nepieciešamos protokolus;
 • Dokumentēt visus procesus;
 • Nodrošināt datu aizsardzību izmantojot kodētu datu apmaiņu;
 • Strādāt multivalodu režīmā;
 • Viegli integrēt citu ražotāju produktus, ja nepieciešams;
 • Lietot gan aktīvos gan pasīvos dozimetrus.